Velkommen til BIL Håndball

Brønnøysund håndball er en del av Brønnøysund idrettslag's hovedlag.

Klubben ble stiftet i 1917 og er en klubb med idrettstilbud til barn, unge og voksne i Brønnøy kommune.

BIL Håndball trener daglig i Brønnøyhallen, hvor vi også har våre hjemmekamper. Pr. idag er det ca 320 aktive medlemmer i laget. Klubben drives av frivillige ildsjeler for å utvikle dette positive idrettsmiljøet til det beste for innbyggere i kommunen vår.

Mottoet til klubben er:

Flest mulig Lengst mulig !


Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som
fair play, idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

 

      Sponsorer