Dommerutdanning

Det å bli dommer er utfordrende og spennende for mange. Vi ønsker å legge til rette for at de som ønsker det skal kunne lede og dømme kamper i trygge omgivelser. Dersom du er interessert i å bli dommer kan du ta kontakt med våre dommeransvarlige for å høre om kursing o.l.
 
Under vil du finne informasjon om de forskjellige kursene som gjelder for dommere.