Retningslinjer ved deltakelse i cup

Det er viktig at våre spillere og trenere får mulighet til å spille mot lag man normalt ikke møter og at spillerne sammen får en god sportslig og sosial opplevelse. Dette bidrar til å utvikle spillerne, trenerne og fellesskapet i et lag og øker sjansen for å beholde flere spillere lengre. Derfor legger BIL håndball opp til en progresjon i cupdeltagelsen sånn at man etter 2-3 år på samme cup skal ha mulighet til å delta på en annen cup.

1.1      Deltagelse

 

Deltagelse i cuper

 

HØST

VÅR

 

BIL høst-cup

Havmann

Mo i Rana

Regional Cup

Nasjonal Cup

BIL

vår-cup

Cup i Sandn.sjøen

Regional Cup

Nasjonal Cup

G/J-10

 

 

 

 

1

 

 

 

G/J-12

1

 

 

 

 

1

 

 

14-yngste

1

 

 

 

 

1

 

 

14-eldste

1

 

 

 

 

1

2

 

16-yngste

 

1

2

 

 

2

1

 

16-eldste

 

1

2

 

 

2

1

 

G/J-18

 

 

1

2

 

 

1

2

Herre/Dame

 

 

1

2

 

 

1

2

Forklaringer

1 = Prio 1

2 = Prio 2

 

1.2      Påmelding

Prio 1 kan meldes på etter at SU og Styre er informert om ønsket om påmelding. Dette er det prioriterte valget for det aktuelle laget.

Prio 2 betyr at deltagelse på disse cuper må begrunnes ovenfor SU/styret, og godkjennes av styret, før påmelding.

Dersom det er lag i BIL Håndball som ønsker å delta på en annen cup istedenfor, eller i tillegg til, cupene i tabellen ovenfor må det søkes om til styret som behandler saken. Styret fatter beslutning etter dialog med sportslig utvalg. Det kan i utgangspunktet ikke påregnes noe økonomisk støtte fra klubben i slike tilfeller.

Hvert lag kan i utgangspunktet delta på én cup på våren og én på høsten.

 

1.3      Finansiering

Påmeldingsavgift til én cup i sesongen dekkes av BIL Håndball, i tillegg til påmeldingsavgift til BIL høst-cup og BIL vår-cup.                                     Alle kostnader utover dette må dekkes av hvert lag.

 

1.4      Økonomi

Det skal være mulig for alle spillere å delta på cup. Dette forutsettes at laget jobber aktivt for å samle inn midler. Totalkostnadene holdes lavest mulig og målet er å unngå at spillerne må betale egenandel. Ordinære regler for dugnad og sponsing gjelder, (se egne retningslinjer). Laget skal også dekke trenernes, reiseledernes og sjåførenes kostnader til transport, overnatting og eventuelt deltagerkort.

 

1.5      Transport

Der det er mulig skal transport skje ved buss, minibuss eller privatbiler. Da gjelder ordinære retningslinjer som ved bortekamper. Andre transportmidler enn dette skal godkjennes av styret.

 

1.6      Overnatting

Overnatting på cup skal fortrinnsvis skje ved at lagene benytter seg av det tilbudet arrangørene tilbyr. Andre typer overnatting skal godkjennes av styret. Hvis annen type overnatting er billigere enn det arrangør tilbyr, kan laget benytte seg av dette uten godkjenning fra styret.

 

1.7      Kommunikasjon

For å sikre at alle er klar over og følger de reglene som gjelder, skal det informeres om retningslinjene for seriekamper og cup på trenermøte hver høst. Oppdaterte retningslinjer skal være tilgjengelige for administratorer, trenere, foreldrekontakter, foreldre og spillere.

 

1.8      Forsikring

Forsikring gjennom klubben gjelder ved alle arrangement i regi av alle klubber tilknyttet Norges håndballforbund, og arrangement i regi av region eller forbund. For de minste gjelder barneidrettsforsikring gjennom å være medlem i klubben og for de som betaler lisens er forsikring en del av lisensordningen.

 

1.9      Evalueringer

Retningslinjene evalueres årlig. Trenere og administratorer oppfordres til å sende inn evalueringsskjema ved sesongslutt. Innspill og tilbakemeldinger gjennomgås av styret, som så vurderer justeringer/endringer av retningslinjene.

 

Vedlegg

Link til turneringer i Norge og internasjonalt

Skjema for evaluering