Styret i BIL håndball

 

Rolle
Navn
Ansvarsområde
Telefon
E-post

Leder

Yngve Torgnesøy

   90924416 e-post
Nestleder Benedicte O Sørli Terminlister, kontakt sportslig utvalg  94367240 e-post
Styremedlem Odd Roar Reppen

Kasserer, økonomi


Styremedlem Gunn Anita Karlsen

Arrangementer, foreldrekontakt (Roots, høstcup & minicup)Styremedlem Geir Iver Moum

Medlemmer (treningsavgifter, egenandeler, lisenser), politiattester


Styremedlem Ingunn Larsen

Utstyr, halloversikt (høstcup & minicup)Styremedlem  Christina Berg Orvik  Sponsorer    
Styremedlem  Lars Gjòran Andersson Spillerrepresentant  
Styremedlem Elin Kristine Olsen

Sekretær, web og kommunikasjon