Styret i BIL håndball

 

 

Rolle
Navn
Ansvarsområde
Telefon
E-post

Leder

Yngve Torgnesøy

   90924416 ytorg@online.no
Nestleder Benedicte O Sørli Terminlister, kontakt sportslig utvalg  94367240 olsen.benedicte@gmail.com
Styremedlem Odd Roar Reppen

Kasserer, økonomi

40294614 o.reppen@online.no
Styremedlem Gunn Anita Karlsen

Arrangementer, foreldrekontakt (Roots, høstcup & minicup)

99753703 gunnakarlsen@live.no
Styremedlem Geir Iver Moum

Medlemmer (treningsavgifter, egenandeler, lisenser), politiattester

41659892 geirmoum@hotmail.com
Styremedlem Ingunn Larsen

Utstyr, halloversikt (høstcup & minicup)

   
Styremedlem    Sponsorer    
Styremedlem   Spillerrepresentant    
Styremedlem Elin Kristine Olsen

Sekretær, web og kommunikasjon

95726419

elinkrol@hotmail.com