Styret i BIL håndball

 

Rolle

Navn

Ansvar

Kontaktinfo

 

Leder

Elin Kristine Olsen

Ledelse/
koordinering, drift/forvaltning klubb og kommunikasjon eksternt/internt 
 95726419 elinkrol@hotmail.com
Styremedlem Odd Roar Reppen

Kasserer, økonomi og medlemsoversikt

40294614 o-reppen@online.no
Styremedlem Grethe Pleym

Dugnader og inntektsbringende aktiviteter

95963406
Grethe.pleym75@gmail.com
 
Styremedlem Lill Kari Brønmo Elden

Arrangement og foreldrekontakt

48047201 lillkari_b@hotmail.com
Styremedlem Atle Tungesvik Johnsen

Utstyr og hall

97881954 Atjskog@gmail.com 
Styremedlem Cathrine Vikedal Dokumentasjon og arkiv 94284959  cathrinevikedal@live.no
Styremedlem Haakon Lund Nestleder, sponsorer og kontrakter 47368943  haakonlund@hotmail.com
Styremedlem