Sportsplan

Sportsplanen er styrende og skal følges for den aktiviteten BIL håndball ønsker å tilby sine utøvere og trenere, ledere, dommere og foreldre. Sportslig utvalg i samråd med styret er rette instans til å følge opp at planen overholdes på alle treningsnivåene i klubben. Å overholde planen er et krav til enhver som har en rolle i BIL Håndball. Spørsmål ang sportsplan kan rettes til Sportslig Leder Ronni Jægersen

 Sportsplanen kan lastes ned her.