BIL hovedlags vedtekter

Lov for Brønnøysund Idrettslag og straffebestemmelser om forgåelser og bestemmelser om barneidrett.

Lagets navn er Brønnøysund Idrettslag – B. I. L. – stiftet 1. september 1917.

Lagets farger er kornblått og hvitt.

Godkjent av idrettsstyret 01.09.1917 jfr. NIFs lov § 2 – 2
(Loven er siste gang ajourført i februar 2010, etter vedtak i årsmøtet)

Lov for Brønnøysund Idrettslag
Straffebestemmelser om forgåelser
Bestemmelser om barneidrett

Når det gjelder bestemmelser om doping og om forholdet idretten – næringslivet vises det til Norges Idrettsforbunds lovhefte

 Brønnøysund 1. februar 1997