Praktisk informasjon

NÅR

Lørdag 29. og søndag 30. september 2018
ALDERSGRUPPER

J/G 12 år – født 2006 eller senere – 1 x 20 min

J/G 14 år – født 2004 eller senere – 1 x 20 min

Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen/kutte ut klasser med liten påmelding og endre lengden på kampene. Dispensasjoner gitt av region/krets gjelder også i cupen.KAMPAVVIKLING
Hvis mulig, avvikles kampene slik at alle lagenes kamper spilles på samme dag, enten 29. eller 30. september. Det betyr at alle 12-årskampene avvikles den ene dagen og alle 14-årskampene avvikles den andre dagen. I utgangspunktet blir det dermed ikke behov for overnatting for gjestende lag. Lokale lag bør påregne å spile kamper også på fredag, men vi vil forøke å unngå dette så langt det lar seg gjøre.

SPILLEFORM

Antall påmeldte lag avgjør om cupen avvikles som seriespill eller som innledende spill med enkel serie og sluttspill (som cup eller plasseringskamper). Det er et mål at alle lagene i de enkelte klassene får spille like mange kamper. Turneringen spilles etter NHFs og RMNs lover og reglement. Unntak beskrives i turneringsreglementet som publiseres på turneringens nettsider.
ØKONOMI

Påmeldingskontingenten er kr 1.000,- per lag

Påmeldingsfrist er: 27. juni 2018

Det vil bli sendt regning til den e-postadressen du oppgir at regningen skal sendes til. Betalingsfrist vil være 1. september.

Vær nøyaktig når klubb og lagsinformasjon registreres. Denne lagsinformasjon benyttes og ved utveksling av informasjon fra turnering til lag.

ARENA

Alle kampene spilles i Brønnøyhallen.MAT

Det blir åpen kafèdrift i idrettshallen så lenge det spilles kamper. Der er det mulighet for å kjøpe seg bl.a drikke, frukt og varmmat.

(Siden det legges opp til at det ikke blir behov for overnatting for gjestende lag, vil det ikke bli servert fellesmåltider)


VIKTIG

E-post, og web vil være den viktigste informasjonskanalen før og under turneringen. Det er derfor viktig at det oppgis en e-postadresse ved lagets påmelding som følges opp.

PÅMELDING

All påmelding foregår elektronisk via påmeldingsportalen https://www.bilhandball.no                                    Lagene vil bli prioritert etter påmeldingsdato.

SPØRSMÅL

Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post: handball@bilidrett.no