Sportslig utvalg sesongen 2021/22

 
Lag/område Kontaktperson SU Kommentar      
Sportslig Leder Ronni Jægersen Svarer på spørsmål fra laget event. videreformidler til SU/styret (også motsatt vei) ved behov
Barnekoordinator Torkel Buarøy Svarer på spørsmål fra laget event. videreformidler til SU/styret (også motsatt vei) ved behov
    Koordinerer med SU fotball
Kampansvarlig  Lars G. Andersson Kampansvarlig jenter 10-16 år 
Kampansvarlig Benedicte O. Sørli Kampansvarlig gutter 10-16 år og Senior 
Dommeransvarlig Vakant  
Trenerkoordinator Vakant  


Telefon | e-post

Kontaktperson SU Telefon   E-post
Ronni Jægersen 90 139 111 ronni.jaegersen@47norge.no
Torkel Buarøy 482 32 481 tbuaroy@gmail.com
     
Lars G. Andersson 918 53 529 larsgoranandersson@live.com
Benedicte O. Sørli 943 67 240 olsen.benedicte@gmail.com
Vakant    
Vakant