Rutiner for egenandel til bortekamper

Ved bortekamper skal transport i størst mulig grad samordnes, også mellom de

ulike lagene. Dersom det er flere lag som skal til samme sted samme dag, har de

respektive laglederne ansvar for å sjekke muligheten for samkjøring (f.eks. leie

av buss/minibuss). Ta da kontakt med transportansvarlig.

 

Når laget har bortekamp(er), skal lagleder/administrator samle inn engenandeler

fra alle spillerne som e med på bortekampen(e), etter gjeldende satser (se under).

Når egenandel fra alle er samlet inn, settes beløpet inn på BIL håndball sin

konto; 4509.23.73383.

Innbetalingen merkes med  "Egenandel , dersom det overføres fra egen konto.

Dersom innskuddsautomaten benyttes, er det veldig greit om det sendes

en melding til kasserer, med info om beløpet og hva det gjelder.