Velkommen til BIL Håndball              

Brønnøysund håndball er en del av Brønnøysund idrettslag's hovedlag.

Klubben ble stiftet i 1917 og er en klubb med idrettstilbud til barn, unge og voksne i Brønnøy kommune. BIL Håndball trener daglig i Brønnøyhallen, hvor vi også har våre hjemmekamper. Pr. idag er det ca 320 aktive medlemmer i laget. Klubben drives av frivillige ildsjeler for å utvikle dette positive idrettsmiljøet til det beste for innbyggere i kommunen vår.

Mottoet til klubben er: Flest mulig - Lengst mulig

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som fair play, idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

Brønnøysund 
idrettslag