Sportsplanen for BIL håndball skal være ett styrende dokument ifht hvordan vi ønsker at klubben skal drives sportslig sett. Den er ett hjelpemiddel for trenere med hensyn på planlegging og oppbygging av treninger, holdninger og trivsel. Skal også være med på å bidra til en felles forståelse for hvordan vi skal oppnå klubbens målsetting.

Foreldregruppen skal også kunne få ett innblikk i hva trenerne i klubben har å forhold seg til når det gjelder treningsopplegg, spilletid, spilleplassering, topping av lag og hospitering.

Sportsplan_2015-2016.docx (243 kB)