Økonomisk støtte

For å kunne gi et så bredt tilbud til alle spillere, uavhengig av deres private økonomi har BIL hovedlaget fått tilskudd fra NAV. Støtten skal fortrinnsvis være for å bidra til at spillere, eller foreldre til spillere, som har en slik økonomi at det er vanskelig å kunne delta som spiller (lisens, treningsavgift), eller ikke har økonomi til å dekke egenandeler på bortekamper / egenandeler på turneringer. Søknad om dette kan rettes via trenere/spillere/foreldre til leder som vil videreformidle dette til leder i BIL hovedlaget. 

Dette skal være et lavterskeltilbud og klubben oppfordrer særlig trenere til å være oppmerksom på spillere som kan ha behov for slik støtte.