Omberamming

Det er mulig å omberamme kamper, men det er ønskelig å gjennomføre sesongen uten for mange omberamminger underveis. Dersom kamp(er) må omberammes er det viktig at retningslinjene for omberamming følges.

VIKTIG: kamper skal ikke omberammes uten at klubbens terminlisteansvarlig har vært involvert i dette. Terminlisteansvarlig tar dialog med de involverte lagene, fyller ut skjema for omberammelse og gir beskjed til regionskontoret.