Spilleroverganger

Dersom det er spillere som skal endre klubbtilhørighet eller lånes ut til annen klubb må dette meldes til Norges håndballforbund. For at dette skal går raskes mulig er det greit å lese gjennom den generell informasjon som NHF har lagt ut her.

Når overgangen skal meldes anbefaler vi at elektronisk  løsning benyttes. Dette for å få en raskere saksgang.

Det kan også benyttes papirskjema for å melde overganger.

Dersom det er barn under 13 år kan det benyttes et forenklet skjema for endring av klubbtilhørighet.