Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Søknad om politiattest kan nå gjøres elektronisk. Informasjon om elektronisk søknad finner du her (ligger også lenke til papirskjema for nedlasting): 

Politiattesten skal fremvises representant fra BIL hovedlag (evt andre når dette er avtalt).