TURNERINGSINFORMASJON

Arrangementskomite

 

Navn

Funksjon

Telefonnummer

Aina Viola Melstein

Turneringsansvarlig

415 17 360

Arnt Kristiansen

Aina Viola Melstein

Børre Hovstøl

Turneringssekretariat

990 20 321

415 17 360

930 61 067

Benedicte Olsen Sørli

Dommeransvarlig

943 67 240

Hilde Sund/Christine Orvik

Kafe og sekretariatsansvarlig lørdag

 

Tina Moe/Odd Roar Reppen

Kafe og sekretariatsansvarlig søndag

 

Resultatservice

Oppslag i hallen, blir oppdatert løpende

Turneringssekretariat

Finner dere ved inngangen til tribunen

«Mistet og funnet»

Turneringssekretariatet ved tribunen

Sanitet/førstehjelp

Finner dere i Sekretariatet og Turneringssekretariatet

VELKOMMEN OG LYKKE TIL ALLE SAMMEN

BEGEISTRING         RESPEKT       INNSATSVILJE        FAIR-PLAY