Innmelding av spillere        

Her kan du laste ned skjema, som vist under, for å melde inn lag til årets høst-cup.  
Last ned skjemaet , fyll ut, send til handball@bilidrett.no eller skriv ut og ta med til sekretariatet.