REGLEMENT

For BIL sin høstcup gjelder NHF sitt kampreglement. Det er gjort unntak av regler for spilletid og Time-out regler, samt avgjørelser av kamper i forbindelse med sluttspill/viderespill

Minner om Frimerkeforbudet:

Norges Håndballforbund har besluttet å innføre et frimerkeforbud (heretter kalt punktmarkering) i yngrehåndballen til og med aldersklasse 16, gjeldende fra og med sesongen 2015-16.

Det er ikke tillatt å sette en motspiller ut av spill med det formål å passivisere vedkommende gjennom å innta en varig posisjon slik at motspillers valg og handlefrihet hindres.

Det er tillatt med utgrupperte forsvarsformasjoner som eksempel: 5-1; 4-2; 3-3; 3-2-1 og helbanepress. Disse formasjonene betraktes som en naturlig del av håndballspillet og skal ikke bedømmes som ureglementert ved riktig utførelse.

Spillesystem

For 12-årsklassene er det vanlig seriespill som er gjeldende

For 14-årsklassen er det vanlig seriespill som er gjeldende

Spilletid

J/G – 12 spiller 1 x 15 minutter

J/G – 14 spiller 1 x 13 minutter

Alle lag får bortimot 90 min spilletid på turneringen

Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen på lagene slik:

1.       Poengforskjell i innbyrdes oppgjør

2.       Målforskjell i innbyrdes oppgjør

3.       Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør

4.       Målforskjell i samtlige kamper

5.       Flest scorede mål i samtlige kamper

6.       Loddtrekning

Det er to minutter mellom kampene

Spilleberettigelse

Dispensasjonssøknader for bruk av spillere fra andre lag skal rettes til turneringsledelsen i turneringssekretariatet. Søknad må begrunnes.

Det er ikke lov å hente inn spillere fra et annet lag for å toppe eget lag.

Time-Out

Det praktiseres ikke Time-out i turneringen. Dommer kan stoppe tiden ved skade på spillere

Avkast

Laget som står oppført som hjemmelag stiller ved inngangen til hallen med ball og tar avkast.

Jury

Børre Hovstøl BIL                                     Mobil: 930 61 067

Einar Engesvik Rørvik 97990000 (lørdag) og Sissel Sørhøy 99046732 (søndag)

Protester

Eventuelle protester skal signeres av kampens dommer(e) og begge lags lagledere innen 30 minutter etter kampslutt. Turneringssekretariatet skal signere på at protesten er levert innen fristen, og tilser at protesten blir overlevert til turneringssekretariat. Protesten behandles av en fast jury og dommen er endelig

Banesekretariat

BIL IL stiller med banesekretariat.

Kiosk i hallen

Det blir salg av frukt, pizza, pølser, brus, kaffe, vafler m.m.

Kiosken er åpen så lenge turneringen pågår.

Tyveri

Vi gjør oppmerksom på at lagledere/ansvarlig passer på at spillernes bager/tøy/verdisaker blir plassert slik at vi unngår at noe blir frastjålet.